Záložka s trojlístky

Už dlouho přemýšlím, že bych vyrobila vyšívanou záložku do knihy. Našla jsem spoustu předloh, ale vždy mi chyběla nějaká ta mulinka. Takže nakonec jsem si jednu předlohu vytvořila sama.

záložka 1.jpg

A tady je předloha pro lepší vyšívání

záložka 2.jpg

zvr

Líbí se ti článek?

0Shares

Druidové

Duchovní keltského náboženství byli druidové. Takže otázka zní: Kdo byli druidové/druidky? O druidech toho víme velmi málo. Jsou, mimo jiné, často zobrazováni se zlatým srpem v jedné ruce a se jmelím v ruce druhé. Mezi nejznámější druidy keltské mythologie patří druid z artušovských dob a to kouzelník Merlin Za jeho stvoření zodpovídá Walesan Geoffrey of Monmouth. “Pravzor” Merlina si však nevycucal jen tak z prstu. Staré, dokonce snad historické, tradice vyprávějí o Lailokenovi, který se údajně r. 575 n. l. v bitvě u Cumbrie pomátl a jako “osvícený pomatenec” bloudil skotskými lesy. Walesané ho pojmenovali Myrrdin, … a čarodějnice Morigan Jsou to však jen literární hrdinové). Druidi měli v kmenech Keltů vůdčí postavení. Mnoho společenských a politických záležitostí kmene vyžadovalo schopnost druida prorokovat … . Označení druid můžeme vyložit třemi způsoby. Zaprvé: … staří spisovatelé ho odvozovali od výrazu drus (dub). Původní význam slova je tedy odhadován na jako “dubový znalec” nebo “mudrc z dubového lesa”, druhý etymologický význam je že … slovní kmen dru znamená silný, mocný, hustý a indoevropský kořen wid nebo vid se nachází v latinském slově “videre” (vidět, vědět), slově ze sanskritu vidya (vědět, moudrost) a anglickém slově widsom (moudrost). Volně přeloženo, dostaneme význam “obzvlášť daleko vidící” nebo “obzvlášť mnoho znající”. Třetí vyložení tohoto pojmenování je následující. Irské slovo pro magii je draoicht, což doslova znamená “to co dělali druidové” Druidové se starali o duchovní a náboženský život keltské společnosti.

Podle amerického vědce Paula Lonigana můžeme vymezit skupiny druidských funkcí:

 • astrologové a proroci – předpovídali šťastné a nešťastné dny
 • zažehnávači, proutkaři – nekromanti
 • strážci sencha (starobylá tradice) – práva rodokmenu
 • národní a nadnárodní instituce
 • vykladači práva a poradce
 • míroví vyjednavači
 • filozofové
 • lékaři
 • ochránci před zlem
 • obětní kněží
 • bytosti se schopností proměňovat se
 • hlasatelé božího slova
 • součást země a ti, kdo posvěcují půdu
 • učitelé
 • uctívači stromů
 • válečníci

Caesar ve svém díle Zápisky o válce galské uvádí, že pokud chtěl být někdo druidem musel studovat až dvacet let. Doslovná citace zní: “Zprávy říkají, že ve školách druidů se učí zpaměti mnoho veršů, a proto zde některé osoby zůstávají i dvacet let.” O druidských rituálech se mnoho neví. Jen to co nám zbylo z dobových záznamů, z keltských mýtů a archelogie, ale to je již zmíněno výše. Druidové využívali přírody. Pozorovali slunce, měsíc a hvězdy, žili v lesích, … dalo by se říct, že byli spojeni s přírodou. … bez jejich souhlasu nemohl král jednat, ani rozhodovat, takže ve skutečnostibyli vládci oni, zatímco králové vykonávali jejich vůli jen jako služebníci. Keltové uctívali přírodu. – slunce, stromy, rostliny a přírodní živy (voda, oheň). Existují doslova tisíce kamenných hradišť, kruhových valů, posvátných studní, kamenných kruhů a dalších monumentů.

Druid

 

Literatura, která byla pomůckou k tomuto článku:

EDEL, Momo; WALLRATH, Bertram. Keltové : duchovní děti Evropy. 1. Olomoc : Fontána, 2009.

MYERS, Brendan Cathebad. Záhadní druidové : Keltská mystika, teorie a praxe. 1. Praha : Volvox globátor, 2008.

zvr

Líbí se ti článek?

0Shares

Služba za informačním pultem – aneb Život v knihovně :-)

Dnes jsem měla v knihovně službu za informačním pultem, ostatně jako každý týden. Takže jedna historka z tohoto místa.

Dorazila jsem za kulatý pult na informace, krásně jsem se uvelebila, zapnula počítač a potřebné programy a čekala na prvního čtenáře, který ke mně zavítá.

Moje práce na tomto místečku spočívá v tom, že mě navštíví tápající čtenář a já mu poradím s výběrem knihy, nebo mu najdu knihu, kterou nemůže najít.

Blížila se ke mně babička (asi tak 70 let) o francouzských holích. Vyzvala jsem jí, aby se u mě usadila na židličku (byla ráda, že si může odpočinout) a začaly jsme se radit, co by si ráda půjčila. Chtěla něco od Haliny Pawlowské. V databázi jsem vyhledala knihy od této autorky a babička si řekla, kterou si chce vybrat.

Abych knihu našla, opsala jsem si potřebné údaje z databáze, usmála se na babičku a řekla:

“Jdu Vám ji najít. Vydžte mi tady chvilinku.” a vylezla jsem od pultu.

Netušila jsem ovšem, co tímto způsobím. Babička se hrozně lekla, začala se zvedat a začala málem utíkat (což s těmi berlemi dost dobře nešlo ) a pořád se mi omlouvala, že si to najde sama, že nechtěla obtěžovat.

V tu chvíli mně to došlo. Lidé, co sedí/stojí před pultem a mluví se mnou, nevidí na čem sedím. Lépe řečeno – myslí si, že sedím na židli. Omyl. Já sedím na elekrickém vozíku, ale to za tím pultem prostě není vidět.

No, trvalo mi hodnou chvíli, než jsem babičku ubezpečila, že je to moje práce, a že mi to nečiní žádný problém. Přesvědčila ji, aby se znova posadila, podala jí berle a odfrčela jsem jí najít knihu od Haliny Pawlovské. Knihu jsem jí přivezla a potom jsme si ještě chvilinku povídaly.

vozík

zvr

Líbí se ti článek?

0Shares

Boj s povinnou četbou

Když už nám brzy začnou ty prázdniny mám tu pro vás něco pro zasmání

Každý to určitě zná ze svých školních/ studijních časů – proklatá četba! Každý rok se vám do ruky dostane seznam knížek, ze kterého si, v lepším případě, máte vybrat určený počet knih, nebo musíte knihy z tohoto seznamu přečíst všechy – to je ten horší případ A přiznám se, že i já, “knihomol”, jsem měla  (a nyní jako student mám) s tímto seznamem velmi často problém. Proč? No protože to byla “povinná” četba” a ne četba “čti so chceš/co se ti líbí”. Takže chápu všechy žáky a studenty, co bloumají po knihovně s pomačkanou A4 a nevědí kam se vrtnout.

Do knihovny (na dětské oddělení) dorazil kluk, bylo mu tak 15, s nosem zabořeným do pomuchlaného kusu papíru – povinná četba – jak jinak. Zastavil se přímo před pult, kde jsem seděla s kolegyní.Ta nemeškala a zeptala se ho.

“Dobrý den, mohu ti pomoct?” Ptá se ho.

Nic. Dotaz se minul účinkem. Kolegyně se nenechá odradit a ptá se ho znovu.

“S čím ti mohu poradit?”

Chlapec odtrhne oči od papíru, podrbe se na hlavě a po delší době usilovného přemýšlení se velmi vážně a upřímně se zeptá.

“Kde bych prosím našel od Maye Máchu?”

“Máš na mysli báseň Máj od Karla Hynka Máchy?” opáčí mile kolegyně.

“Ne! Chci od Maye Máchu. Tady to tak stojí” odpoví jí kluk a mává pomuchlaným papírem.

Kolegyně se nechtěla vzdát. odvedla mladého čtenáře nejdřív k regálu dobrodružné literatury, kde na poličce stály knihy Karla Maye, plné indiánských dobrodružství, a potom k druhému regálu (o několik uliček dál), kde stálo básnické dílo Karla Hynka Máchy Máj a vysvětlila mu rozdíl mezi nimi.

Chlapec vzdychnul, podíval se na knihovnici a řekl.

“Tak to si holt dneska nic nevyberu, no.”

A bez pozdravu odešel.

A kolegyně sedla za pult zpět vyčerpána marným snažením.

zvr

Líbí se ti článek?

0Shares

Keltové – kdo byli a odkud přicházeli

Mám tu pro vás trochu větší článek – o Keltech. O tento národ se už nějakou dobu zajímám, a tak jsem se rozhodla trochu rozepsat.

Pokud mám hovořit o keltském náboženství, musím nejprve představit národ Keltů a jejich kulturu, protože to k sobě neoddělitelně patří. Položme si tedy základní otázku – Kdo byli/jsou Keltové? Slovo jsou uvádím z prostého důvodu a to proto, že zejména ostrovní země (Irsko a Velká Británie) a nejen ty se považují za potomky Keltů. Dnes víme o Keltech jen velmi málo, protože po sobě nezanechali skoro žádné písemné památky. Vše si totiž předávali mezi sebou ústně. K poznání Keltů nám pomohla hlavně archeologie a písemné záznamy jiných národů – hlavně Římanů a Řeků a také báje a pověsti (převážně z Walesu a Irska).

Keltové patří do skupiny indoevropských národů (Řekové, Římané, Keltové, Germáni a Slovani, …). Keltové původně nesídlili ve Francii, Anglii a Španělsku, jejich původními sídlišti bylo území jižního Německa, Čech a Moravy. Kolem roku 600 př. Kr. … obsazují krajiny kolem řeky Rhonu, v 5. st. se s nimi setkáváme ve Španělsku, a dokonce obsazují Irsko a ostrovy britské. Byli vyspělým společenstvím, které bylo velmi zručné – zejména v práci se železem. Keltové se považovali za potomky bohů a myslím si, že je to velmi dobře vidět na keltské mytologii. Dalšími prameny jsou archeologické nálezy a také legendy. Sami Keltové totiž nic nezaznamenávali, protože vše tradovali ústně. Druidové k písmenům nesvolili. Chtěli číst prvotní písmo z přírody a vesmíru a žádné jiné ne. Záznamy jejich současníků uvádějí, že … Keltové byli jako děti – bezprostřední. Jsou veselí, rozmarní a prchliví. Plní údivu putují světem a hlavně přírodou. Oblékali se pestře, hýřili barvami, milovali ozdoby a rádi se pomalovávali a pokud měli chuť; jednoduše odhodili šaty a nazí zaútočili! Když se hádají a perou, pak nepostupují strategicky, nýbrž se prostě s křikem a řevem rozběhnou.

Původně Řekové a Římané slovem Keltoi označovali Kelty žijící v Galii (dnešní Francie – severně od Marseille). Postupně tak ale nazývali všechny národy, které byly jazykově příbuzné. Keltové nikdy nevytvořili fungující stát, ale byli roztříštěni po celé Evropě do kmenů – jako příklad mohu uvést kmen Bojů, Volků a Tektoságů. Podle mého názoru byli Ketové tak trochu “Všudybylové”, byli rozeseti skoro po celé Evropě – první známí Keltové žili severně od Alp a v údolí Dunaje, tedy v oblasti, která od pramenů této řeky v Německu sahala na území dnešního Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Kromě těchto zemí začali Keltové osídlovat také Francii, Švýcarsko, Itálii, Španělsko, Portugalsko, Velkou Británii, Irsko a dokonce i Turecko.

Evropa keltové

Původ slova Kelt vznikl z řeckého slova Keltoi, které znamená skrytý – tedy podle Řeků skrytý před civilizovanou společností. Lidé, které v dnešní době označujeme jako Kelty, až do novověku toto pojmenování vůbec nepoužívali a neměli pojmenování ani pro své jazyky – irština, skotská gaelština manština, velština, kornština a bretonština.

Literatura, která byla pomůckou k tomuto článku:

RABAN, Milan. Religionistika I. : studijní texty pro distanční studium. 1. Liberec : Technická univerzita, 2002.

EDEL, Momo; WALLRATH, Bertram. Keltové : duchovní děti Evropy. 1. Olomoc : Fontána, 2009.

zvr

Líbí se ti článek?

0Shares

Háčkovaný míček – návod

Nedávno jsem vyráběla hračku – míček (hakisák) pro máminu kočku. A tady je návod

míček.jpg

Materiál:

– jakoukoli přízi (stačí i různé zbytky)

– nápln do polštáře

– háček a velkou jehu (abychom to měli čím vyrobit )

Použité zkratky:

KS = krátký sloupek

SH = sháčkovát

RH = rozháčkovat

Návod

1) magický kroužek – návod zde (6 KS)

2) do každého KS háčkujeme 2 KS (12 ks)

3) 1 KS potom 2 KS do následujícího KS – opakujeme (18 KS)

4) 2 KS potom 2 KS do následujícího KS – opakujeme (24 KS)

5) 3 KS potom 2 KS do následujícího KS – opakujeme (30 KS)

6) 4 KS potom 2 KS do následujícího KS – opakujeme (36 KS)

7 – 12) 1 KS  do každého KS – 6 řad (36 KS)

8)  3 KS potom SH – opakujeme (30 KS)

9) 2 KS potom SH – opakujeme (24 KS)

10) 1 KS potom SH – opakujeme ( 18 KS)

– vyplníme náplní tak, aby byl míček tvrdší

11) 1 KS potom SH – opakujeme (12 KS)

12) SH 2 KS – opakujeme (6 KS)

13) SH 2 KS – opakujeme (3 KS)

14) dokončíme

Doufám, že je návod srozumitelný. a pokud se vám návod líbí můžete mě podpořit na co-fi. -> zelené tlačítko hned pod kalendářem.

zvr

Líbí se ti článek?

1Shares

Omalovánky pro dospělé

Zdravím,

tak se zas po dlouhé době ozývám.

Slyšeli/četli jste o omalovánkách pro dospělé (říká se jim také antistresové)? Když jsem to četla na netu poprvé, myslela jsem si, že je to zase nějaká ta hloupá reklama. Ale není. Člověk si najde černobílý obrázek a jednoduše si ho vybarví – pastelkami, fixami, … čím se mu chce.

Musím přiznat, že to dostalo i mě.  a má to mnoho výhod, protože cokoli co vyrábím (vyšívání, korálkování či háčkování), tak koukám na předlohu či návod do notebooku, ale u omalovánek spolupracujete s výpočetní technikou jen do té míry, že si pouze vytisknete obrázek (pokud si omalovánky koupíte, tak ani to ne ). Vezmete si vybraný obrázek, pastelky, můžete si pustit oblíbenou hudbu a můžete začít! Je to vhodné i pro člověka, který neumí kreslit (jako já ). Vybarvování zvládne každý.

Jak jsem psala, omalovánky si můžete koupit. Buď v papírnictví či knihkupectví, ale existuje mnoho omalovánek na internetu volně ke stažení třeba na www.pinterest.com.

Keltský strom života scan.jpg

zvr

Líbí se ti článek?

0Shares