Vítejte v Mém koutku,

je plný historie, knížek, mé oblíbené hudby, ručních prací a snů, které se snažím pomalu, ale jistě plnit.

Překladač / Translator

Přihlaš se k odběru

Čtenářská výzva

2020 Reading Challenge

2020 Reading Challenge
Jana has read 0 books toward her goal of 20 books.
hide

Rubrika: Keltové

Sen skutečností? Uvidí se

Studium historie, je sice náročné, ale velmi mě naplňuje. Někdy mám sice školu do 19:30h., ale nevadí mi to. Někdo má na nočním stolku romány, nebo sci-fi, já tam mám Kosmovu kroniku, Kristiánovu legendu či životopis Jana Husa.

Už několikrát se mi povedlo psát seminární práci, která se více či méně týkala keltské kultury a Irska. Spojila jsem příjemné s užitečným. V prvním semestru to byla práce na téma “Svátek zesnulých v Česku, USA a Irsku” a v tomto semestu projekt “Irská tradiční hudba” a seminární práce týkající se irského národního děditství “Book of Kells” (Kniha z Kellsu). Při vybírání tématu jsem se vždy obávala, že mi vyučující řekne, že jsem

si zvolila špatné téma a mám si zvolit jiné – nikdy se tak nestalo a já se schutí mohla pustit do práce. (Pokračování textu…)

Druidové

Duchovní keltského náboženství byli druidové. Takže otázka zní: Kdo byli druidové/druidky? O druidech toho víme velmi málo. Jsou, mimo jiné, často zobrazováni se zlatým srpem v jedné ruce a se jmelím v ruce druhé. Mezi nejznámější druidy keltské mythologie patří druid z artušovských dob a to kouzelník Merlin Za jeho stvoření zodpovídá Walesan Geoffrey of Monmouth. “Pravzor” Merlina si však nevycucal jen tak z prstu. Staré, dokonce snad historické, tradice vyprávějí o Lailokenovi, který se údajně r. 575 n. l. v bitvě u Cumbrie pomátl a jako “osvícený pomatenec” bloudil skotskými lesy. Walesané ho pojmenovali Myrrdin, … a čarodějnice Morigan Jsou to však jen literární hrdinové). Druidi měli v kmenech Keltů vůdčí postavení. Mnoho společenských a politických záležitostí kmene vyžadovalo schopnost druida prorokovat … . Označení druid můžeme vyložit třemi způsoby. Zaprvé: … staří spisovatelé ho odvozovali od výrazu drus (dub). Původní význam slova je tedy odhadován na jako “dubový znalec” nebo “mudrc z dubového lesa”, druhý etymologický význam je že … slovní kmen dru znamená silný, mocný, hustý a indoevropský kořen wid nebo vid se nachází v latinském slově “videre” (vidět, vědět), slově ze sanskritu vidya (vědět, moudrost) a anglickém slově widsom (moudrost). Volně přeloženo, dostaneme význam “obzvlášť daleko vidící” nebo “obzvlášť mnoho znající”. Třetí vyložení tohoto pojmenování je následující. Irské slovo pro magii je draoicht, což doslova znamená “to co dělali druidové” Druidové se starali o duchovní a náboženský život keltské společnosti.

Podle amerického vědce Paula Lonigana můžeme vymezit skupiny druidských funkcí:

 • astrologové a proroci – předpovídali šťastné a nešťastné dny
 • zažehnávači, proutkaři – nekromanti
 • strážci sencha (starobylá tradice) – práva rodokmenu
 • národní a nadnárodní instituce
 • vykladači práva a poradce
 • míroví vyjednavači
 • filozofové
 • lékaři
 • ochránci před zlem
 • obětní kněží
 • bytosti se schopností proměňovat se
 • hlasatelé božího slova
 • součást země a ti, kdo posvěcují půdu
 • učitelé
 • uctívači stromů
 • válečníci

Caesar ve svém díle Zápisky o válce galské uvádí, že pokud chtěl být někdo druidem musel studovat až dvacet let. Doslovná citace zní: “Zprávy říkají, že ve školách druidů se učí zpaměti mnoho veršů, a proto zde některé osoby zůstávají i dvacet let.” O druidských rituálech se mnoho neví. Jen to co nám zbylo z dobových záznamů, z keltských mýtů a archelogie, ale to je již zmíněno výše. Druidové využívali přírody. Pozorovali slunce, měsíc a hvězdy, žili v lesích, … dalo by se říct, že byli spojeni s přírodou. … bez jejich souhlasu nemohl král jednat, ani rozhodovat, takže ve skutečnostibyli vládci oni, zatímco králové vykonávali jejich vůli jen jako služebníci. Keltové uctívali přírodu. – slunce, stromy, rostliny a přírodní živy (voda, oheň). Existují doslova tisíce kamenných hradišť, kruhových valů, posvátných studní, kamenných kruhů a dalších monumentů.

Druid

 

Literatura, která byla pomůckou k tomuto článku:

EDEL, Momo; WALLRATH, Bertram. Keltové : duchovní děti Evropy. 1. Olomoc : Fontána, 2009.

MYERS, Brendan Cathebad. Záhadní druidové : Keltská mystika, teorie a praxe. 1. Praha : Volvox globátor, 2008.

Keltové – kdo byli a odkud přicházeli

Mám tu pro vás trochu větší článek – o Keltech. O tento národ se už nějakou dobu zajímám, a tak jsem se rozhodla trochu rozepsat. 🙂

Pokud mám hovořit o keltském náboženství, musím nejprve představit národ Keltů a jejich kulturu, protože to k sobě neoddělitelně patří. Položme si tedy základní otázku – Kdo byli/jsou Keltové? Slovo jsou uvádím z prostého důvodu a to proto, že zejména ostrovní země (Irsko a Velká Británie) a nejen ty se považují za potomky Keltů. Dnes víme o Keltech jen velmi málo, protože po sobě nezanechali skoro žádné písemné památky. Vše si totiž předávali mezi sebou ústně. K poznání Keltů nám pomohla hlavně archeologie a písemné záznamy jiných národů – hlavně Římanů a Řeků a také báje a pověsti (převážně z Walesu a Irska).

Keltové patří do skupiny indoevropských národů (Řekové, Římané, Keltové, Germáni a Slovani, …). Keltové původně nesídlili ve Francii, Anglii a Španělsku, jejich původními sídlišti bylo území jižního Německa, Čech a Moravy. Kolem roku 600 př. Kr. … obsazují krajiny kolem řeky Rhonu, v 5. st. se s nimi setkáváme ve Španělsku, a dokonce obsazují Irsko a ostrovy britské. Byli vyspělým společenstvím, které bylo velmi zručné – zejména v práci se železem. Keltové se považovali za potomky bohů a myslím si, že je to velmi dobře vidět na keltské mytologii. Dalšími prameny jsou archeologické nálezy a také legendy. Sami Keltové totiž nic nezaznamenávali, protože vše tradovali ústně. Druidové k písmenům nesvolili. Chtěli číst prvotní písmo z přírody a vesmíru a žádné jiné ne. Záznamy jejich současníků uvádějí, že … Keltové byli jako děti – bezprostřední. Jsou veselí, rozmarní a prchliví. Plní údivu putují světem a hlavně přírodou. Oblékali se pestře, hýřili barvami, milovali ozdoby a rádi se pomalovávali a pokud měli chuť; jednoduše odhodili šaty a nazí zaútočili! Když se hádají a perou, pak nepostupují strategicky, nýbrž se prostě s křikem a řevem rozběhnou.

Původně Řekové a Římané slovem Keltoi označovali Kelty žijící v Galii (dnešní Francie – severně od Marseille). Postupně tak ale nazývali všechny národy, které byly jazykově příbuzné. Keltové nikdy nevytvořili fungující stát, ale byli roztříštěni po celé Evropě do kmenů – jako příklad mohu uvést kmen Bojů, Volků a Tektoságů. Podle mého názoru byli Ketové tak trochu “Všudybylové”, byli rozeseti skoro po celé Evropě – první známí Keltové žili severně od Alp a v údolí Dunaje, tedy v oblasti, která od pramenů této řeky v Německu sahala na území dnešního Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Kromě těchto zemí začali Keltové osídlovat také Francii, Švýcarsko, Itálii, Španělsko, Portugalsko, Velkou Británii, Irsko a dokonce i Turecko.

Evropa keltové

Původ slova Kelt vznikl z řeckého slova Keltoi, které znamená skrytý – tedy podle Řeků skrytý před civilizovanou společností. Lidé, které v dnešní době označujeme jako Kelty, až do novověku toto pojmenování vůbec nepoužívali a neměli pojmenování ani pro své jazyky – irština, skotská gaelština manština, velština, kornština a bretonština.

Literatura, která byla pomůckou k tomuto článku:

RABAN, Milan. Religionistika I. : studijní texty pro distanční studium. 1. Liberec : Technická univerzita, 2002.

EDEL, Momo; WALLRATH, Bertram. Keltové : duchovní děti Evropy. 1. Olomoc : Fontána, 2009.

Zůstaň v obraze

Přihlaš se k odběru novinek a nic ti neunikne